Rehabilitace do domu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality života dětí s perinatální zátěží, jejichž stav vyžaduje navazující rehabilitační péči, a to prostřednictvím aktivit sekundární a terciární prevence. Do projektu jsou začleněny různorodé aktivity, které povedou ke zvýšení kvality života dětí s perinatální zátěží, které trpí tělesným postižením a umožnění co nejlepšího zařazení mezi vrstevníky

www.rehabilitacedodomu.cz

cropped-rehabilitace-head2
Rehabilitace do domu