Výzkumný ústav

Výzkumný ústav pro klinickou rehabilitaci a fyzioterapii, z. ú. (původně SVR), IČO: 26353253

je neziskovou organizací, jejímž účelem je poskytování obecně prospěšných služeb uvedených v zakládací listině.
Společnost se (od r. 2003) zaměřuje na vývojovou rehabilitaci tělesně postižených, dětí s perinatální zátěží, pacientů v poúrazoých stavech a seniorů.
V posledních letech se začíná zabývat výzkumem primárně pro včasnou a intenzivní rehabilitaci – ve spolupráci s Centrem včasné intenzivní rehabilitace. V roce 2022 vznikla spolupráce i s dalšími výzkumnými pracovišti:
Humanoids and Cognitive Research Group (Vision for Robotics and Autonomous Systems, Department of Cybernetics, Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague)
Department of Artificial Intelligence (The Institute of Computer Science of the Czech Academy of Sciences)
Department of Cognitive systems and neurosciences (Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics (CIIRC), Czech Technical University in Prague)
The Center for Machine PerceptionVisual Recognition (Department of Cybernetics, Faculty of Electrical Engineering + CIIRC, Czech Technical University in Prague)

Naším cílem je informovat širokou veřejnost o možnostech fyzioterapie, zejména Vojtovy metody, o jejím správném přístupu ke specifickým onemocněním.
Jsme si jisti, že zkušenosti druhých pomohou zabránit mnohým obtížím a utrpením.