Senioři

  • špatný chůzový stereotyp – krátký krok, krátká délka chůze
  • vadná dechová mechanika –  zlepšení postavení hrudního koše a mechaniky bránice
  • oddálení nástupu paměťových a kognitivních poruch
  • zlepšení schopností snášet psychické zátěže
  • ústup psychické apatie