Návrh na změnu

Návrh na změnu předepisování rehabilitace a změnu postavení fyzioterapeutů v systému zdravotní péče