Proběhlé semináře

1. Mezinárodní seminář VM2G

V dnech 6. – 9. 10. 2016 se uskutečnil 1.Mezinárodní seminář Vojtovy metody 2. generace (VM2G)  v Poličanech u Neveklova.
Seminář byl zacílen na požadavky fyzioterapeutů, domácích fyzioterapeutů a dalších pracovníků, kteří se zabývají problematikou dětí s postižením a mají zájem o zvýšení kvality života pacientů s perinatální zátěží. Byla to jedinečná příležitost k ověření a rozšíření postupů používání zcela inovativních metod cvičení, k výměně a šíření zkušeností.
Projekt celkově nastavil cestu k dobré spolupráci v uvedené vysoce odborné a potřebné problematice na celorepublikové i zahraniční úrovni. Přispěl ke zvýšení kvality pomoci a péče o děti i dospělé osoby s postižením, k následnému usnadnění života těmto osobám i osobám pomáhajícím (např. rodičům).
Zúčastnili se 2 kolegové z Norska, 5 zástupců organizace SVR a dalších 29 osob ze soukromého a veřejného sektoru. Z odborného hlediska byl velkým přínosem pro všechny zúčastněné.
[wpdm_all_packages]

Brožura
Prezentace

2233

 

 

20150320_11250620150320_112600

Školení terapeutů VM2G

Se zahájením projektu “ Vojtova metodika II.generace-šance pro ohrožené děti“ financovaného Norskými fondy proběhly ve dnech 13.3., 14.3., 20.3. a 10.4. 2015  vzdělávací semináře pro terapeuty ve VM2G. Účastníci získali teoretické, ale hlavně praktické znalosti, studijní materiály.

Seminář k projektu “ Vojtova metodika II. generace – šance pro ohrožené děti“

Dne 26.6.2015 proběhl 2. seminář s rodiči, fyzioterapeuty a domácími terapeuty VM2G. Místem setkání byla Krajská knihovna v Karlových Varech.

Podzimní seminář VM2G

Ve dnech 29.10. – 1.11. 2015 proběhl seminář v Poličanech u Neveklova. Další ze série školení v teoretické a praktické  VM2G se zúčastnili fyzioterapeuti a domácí cvičitelé z Karlovarského, Plzeňského a Ústeckého kraje.