Domácí terapie

Omlouváme se, ale tuto službu aktuálně neposkytujeme.
 
Jedná se o systém domácí fyzioterapeutické péče o pacienty s pohybovým postižením či omezením všech věkových kategorií, jehož hlavním cílem je poskytovat kvalitní, kontinuální a dostupnou péči, která vede ke zvýšení kvality života těchto pacientů.

Model je založen na každodenním dojíždění vyškoleného domácího terapeuta k pacientovi, s nímž provádí terapii stanovenou hlavním fyzioterapeutem  buď v domácím prostředí, v MŠ, ZŠ, školních družinách či klubech, ve stacionářích, domech s pečovatelskou službou nebo jinde dle potřeb pacienta. Min 1x měsíčně navštěvuje pacient s domácím cvičitelem ordinaci hlavního fyzioterapeuta, který určí další směr terapie.