Smluvní zdravotní pojišťovny

111   – Všeobecná zdravotní pojišťovna
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Aby bylo možné terapii vykázat na pojišťovnu, musí pacienti donést poukaz FT.
Může vypadat například takto.

Privátní terapie 1.000,- Kč / 1x konzultaci.