Náš tým

Mgr. Václav Krucký                                      

Po absolutoriu rehabilitační nástavby v roce 1985 na zdravotní škole v Plzni studoval obor Rehabilitace na FTVS UK Praha současně s oborem Psychologie na FF UK Praha. V roce 1990 ukončil kurzy Vojtovy metodiky vedené i Dr. V. Vojtou.

Po studiích v roce 1989 začala odborná praxe zaměřená převážně na dětskou rehabilitaci a fyzioterapii na pražských pracovištích. V polovině 90. let pracoval pět let v Bavorsku na ambulantních a klinických pracovištích. V roce 1994 získal v Regensburgu Státní certifikát pro obor Fyzioterapie pro země EU. Postupně se specializoval na aplikaci Vojtovy rehabilitační metodiky jak na děti, tak na pacienty dospělého věku. Mezi lety 2001-2004 byl přednostou ambulantního a lůžkového oddělení Nemocnice v Ostrově.

Odborné pedagogické činnosti se věnoval jako asistent na FTVS UK, na zdravotní škole na Alšově nábřeží v Praze a na Vyšší zdravotní škole v Karlových Varech. Svou vlastní praxi pro rehabilitaci a fyzioterapii provozuje od roku 1992 v Karlových  Varech a Praze.

V roce 2003 založil neziskovou organizaci SVR – společnost pro vývojovou rehabilitaci o.p.s. zaměřující se na podporu a vývoj inovativního provádění Vojtovy metodiky. Od roku 2016 rozvíjí koncept Vojtovy metodiky 2. generace – VM2G.

 

Bc. Marie Jíchová

Vystudovala bakalářský obor fyzioterapie na
3. lékařské fakultě UK. Už během studií se zaměřila na spolupráci s p. Mgr. Kruckým
a Vojtovu metodiku 2. generace.
Absolvovala kurz VM2G, kineziotapingu a rychlokurz mobilizací.