Pokud se nestíhá některý den cvičit tolikrát, mělo by se další den cvičit o to více?

Cvičit 4x denně je u malých dětí optimální. Pokud se ze závažných důvodů počet opakování nedaří dodržet, je dobré v dalších dnech pokračovat normálně. Nadměrným opakováním by mohlo dojít k přetížení dítěte. Je důležité snažit se optimalizovat organizaci a plánování času tak, aby výpadky ve cvičení byly co možná nejmenší.