Poskytované služby

Poskytované služby :
– komplexní diagnostika pohybového aparátu u dětí a dospělých Vojtova metodika pro dětské a dospělé pacienty s neurologickými a ortopedickými poruchami, DMO, skoliotické držení, vertebrogenní potíže, apod.
– měkké a mobilizační techniky páteře, žeber a periferních kloubů
– elektrostimulace paretických svalů po centrálních a periferních obrnách
– laserová terapie zaměřená na problémy pohybového aparátu a na dermatologické potíže (pooperační a poúrazové jizvy)
Programy :
Ortopedický program
– Ortopedický program představuje speciální léčení poruch pohybového aparátu, zvláště páteře. V rámci tohoto programy se provádí speciální postupy zaměřené na: odstranění blokád obratlů páteře, žeber a kloubního systému
– odstranění bolestí kolenních a kyčelních kloubů
– odstranění bolestí v zádových oblastech
– vyrovnání asymetrického držení těla Ortopedický program využívá více metod vedoucích k odstranění kloubních blokád a odstranění svalové nerovnováhy. Důležitou částí tohoto programu jsou také speciální dechová cvičení.
Program pro děti
V souvislosti s růstem a vývojem dětského pohybového aparátu se objevují poruchy, které je nezbytně nutné korigovat speciálním cvičením, protože v dospělém věku by vady mohly být již neodstranitelné. Program pro děti je zaměřený na:
– odstranění vadného držení těla
– odstranění deformace hrudního koše a úpravy chybných pohybových vzorců.
– terapii vedoucí k odstranění skoliózy, zvětšených kyfoz a lordoz páteře
– neurologická onemocnění, např. DMO, poruchy koordinace pohybu u dětí apod.
– dýchací obtíže působené poruchou dechové mechaniky Program používá obecně platné rehabilitační techniky, dětská dechová cvičení, a zvláště pak Vojtovu metodu. V neposlední řadě také mobilizační a chiropraktické metodiky.
Gynekologický program
Gynekologický program se zaměřuje na léčbu ženských problémů :
– léčení nepravidelností menstruačního cyklu a obtíží s tím spojených
– léčení neplodnosti a obtíží s otěhotněním metodou paní Mojžíšové
– odstranění dlouhodobých poporodních obtíží,
– léčení problémů spojených s inkontinencí
– terapie při sexuálních dysfunkcích.