Poskytované služby

 • komplexní diagnostika pohybového aparátu u dětí a dospělých
 • Vojtova metodika pro dětské a dospělé pacienty s neurologickými a ortopedickými poruchami
 • měkké a mobilizační techniky páteře, žeber a periferních kloubů
 • elektrostimulace  svalů
 • laserová terapie zaměřená na problémy pohybového aparátu a dermatologické potíže (pooperační a poúrazové jizvy )


Diagnózy vhodné pro Vojtovu metodu:
Novorozenci, kojenci a batolata

 • opožděný psychomotorický vývoj
 • fixované asymetrické držení hlavy
 • asymetrie trupu a pánve
 • pupeční kýla
 • předčasně narozené děti
 • centrální koordinační porucha
 • břišní koliky
 • poporodní fraktury
 • posttraumatické stavy

Předškolní a školní věk

 • špatný stereotyp chůze (chůze po špičkách, vtáčení chodidel)
 • ortopedické vady hrudníku, kolen, kyčlí, chodidel
 • skolióza. lordóza, kyfóza
 • dětská mozková obrna
 • posttraumatické stavy
 • jiná neurologická onemocnění

Dospělí

 • stavy po úrazech páteře a míchy
 • bolesti zad
 • skolióza, kyfóza – podpůrná terapie
 • důsledky neurologických potíží
 • kontraktury kloubů
 • roztroušená skleróza
 • cévní mozková příhoda

Senioři

 • špatný chůzový stereotyp – krátký krok, krátká délka chůze
 • vadná dechová mechanika –  zlepšení postavení hrudního koše a mechaniky bránice
 • oddálení nástupu paměťových a kognitivních poruch
 • zlepšení schopností snášet psychické zátěže
 • ústup psychické apatie