Odborná praxe

Po absolutoriu rehabilitační nástavby v roce 1985 na zdravotní škole v Plzni jsem studoval obor Rehabilitace na FTVS UK současně s oborem Psychologie na FF UK Praha. Ukončením studií v roce 1989 začala má odborná praxe zaměřená převážně na dětskou rehabilitaci a fyzioterapii na pražských pracovištích. V polovině 90. let jsem pracoval pět let v Bavorsku na několika ambulantních a klinických místech. V 1994 jsem získal v Regensburgu Státní certifikát pro obor Fyzioterapie pro země EU. Postupně jsem se specializoval na aplikaci Vojtovy rehabilitační metodiky jak na děti, tak také na pacienty dospělého věku. Od roku 2001 do 2004 jsem byl přednostou ambulantního a lůžkového rehabilitačního oddělení nemocnice v Ostrově. Odbornou pedagogickou činnost jsem vyvíjel jako asistent na své alma mater FTVS UK, na zdravotní škole na Alšově nábřeží a na Vyšší zdravotní škole v Karlových Varech. Svou vlastní praxi pro rehabilitaci a fyzioterapii provozuji od 1994 roku v Karlových Varech.

par