Foot scanner

RSscan International je vyšetřovací přístroj, který hodnotí posturální stabilitu snímáním tlakového působení nohou na kontaktní plochu. Na rozdíl od jiných vyšetření se jedná o objektivní metodu. Výsledky měření je možné dokumentovat graficky a vyjádřit je v číslech. Foot scanner měří statické zatížení nohou nejen ve stoji, ale zachycuje zatížení také během kroku.
Naněřené výsledky slouží k objektivnímu hodnocení léčby.