3D scanner Rothballer

3dscaner13Ds scanner Rothballer3dscaner
je přístrojové zařízení, které umožňuje 
prostorové zobrazení tělesného povrchu. Lze jím rychle a bezkontaktně zachytit tvarové odchylky v držení trupu – skoliózy a jiné anomálie, které souhrnně označujeme jako vadné držení těla.
Snímací kamera během několika sekund pořídí snímky, program je počítačově zpracuje a nabídne různá grafická zobrazení ke konečnému posouzení.